Bg

Disclaimer

Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Privacy regeling

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mail adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: - uw domeinnaam maar niet uw e-mail adres - uw e-mail adres als u vragen plaatst op deze website - uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert - de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan - alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft - alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie) Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciele doeleinden.