Irene Visscher
Jurist afdeling Ondernemingsrecht

mr. E.J.C. Visscher
0592-336610
Ondernemingsrecht/Mediation

Locatie Assen

Samenwerken en verbinden past bij mij

Irene is werkzaam als jurist binnen onze afdeling ondernemingsrecht en draagt daarmee samen met haar collega’s zorg voor het voorbereiden van bijvoorbeeld de oprichting van vennootschappen en stichtingen, het voorbereiden van fusies tussen ondernemingen, maar bijvoorbeeld ook voor het wijzigen van statuten van een plaatselijke sportvereniging.

“Tijdens en na mijn studie Nederlands recht heb ik gewerkt bij een advocatenkantoor en een groot deurwaarders - en incassokantoor. Bij het deurwaarders- en incassokantoor werd het recht weliswaar zuiver toegepast, maar miste ik vaak de menselijke maat, de redelijkheid. Toen er zich de kans voordeed om in het notariaat te gaan werken, heb ik deze kans met twee handen aangegrepen.”

“Het begeleiden van beide partijen in een proces, ‘het samenwerken en verbinden’ is iets wat veel beter bij mij past dan ‘het tegenover elkaar staan’, zoals binnen de advocatuur. Juist ook daarom ben ik nu alsnog de (verkorte) studie Notarieel Recht gaan doen, zodat ik uiteindelijk ook als kandidaat-notaris, en wellicht ooit zelfs eens als notaris, aan de slag mag!.”

 

verkort CV:

- Geboren in 1989, opgegroeid in Sneek

- werkzaam op kantoor sinds 2017

- Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen (2008-2012)

- Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen (2018-heden)