Maarten Straatman
Notaris te Emmen

mr. M.Th.J.H. Straatman
0591-640000
Vastgoedrecht

Locatie Emmen

Wat heb ik toch een schitterend mooi en uitdagend vak!

De praktijk van Maarten is al meer dan 20 jaar gericht op het vastgoedrecht. Gedurende zijn notariële carrière is hij veelvuldig betrokken geweest bij grote(re) commerciële vastgoedprojecten voor beleggers, overheden en exploitanten van zonneparken en windparken.

 

“De wereld waarin wij leven wordt steeds complexer; ook vanuit juridisch oogpunt. Het oplossingsgericht structureren van ingewikkelde eigendomsverhoudingen speelt een belangrijke rol in mijn dagelijkse praktijk. Het is een voorrecht om samen met én voor mijn cliënten na te denken over vastgoedvraagstukken.

Ik hecht er veel waarde aan om de juridische complexiteit in de taal van “Jip en Janneke” over het voetlicht te brengen en begrijpelijk te maken.

Kortom: wat heb ik toch een schitterend mooi en uitdagend vak!”

 

Sinds 2016 is Maarten vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid nauw betrokken bij Stichting Beschermde Wieg. Deze stichting begeleidt kwetsbare zwangere vrouwen. Onder omstandigheden kunnen deze vrouwen ervoor kiezen om anoniem te bevallen van het kind.

 

Verkort CV

 

- Geboren in 1975

- Notarieel recht Universiteit Utrecht (1994-1999)

- Notariële beroepsopleiding (2000-2003)

- Barents & Krans advocaten & notarissen te ‘s-Gravenhage (1999-2006)

- Koch Notarissen te ’s-Gravenhage (2006-2007)

- Trip Advocaten & Notarissen te Groningen en Assen (2007-2021)