24 oktober 2023

Overname Notariaat Vries

Notariaat Vries is met ingang van 1 januari 2023 overgenomen door Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen. 

Notariaat Vries is met ingang van 1 januari 2023 overgenomen door Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus Notarissen. 

Met ingang van 19 oktober 2023 is dit geformaliseerd doordat de Minister voor Rechtsbescherming alle dossiers, archiefbescheiden en notariële akten die opgemaakt zijn door (oud) notaris Wildeboer en zijn voorgangers (de notarissen Dijkstra, Gramser, Buining, Westhoff en Posthuma) heeft toegewezen aan onze collega mr. Johan de Groot.

Ook zijn de medewerkers van notaris Wildeboer ondertussen werkzaam op ons kantoor in Assen en kunnen zij u dus op de vertrouwde manier van dienst zijn. Vanzelfsprekend helpen wij u graag en staat het gehele team voor u klaar.

Mocht u al specifieke vragen hebben of kennis willen maken: Wij zijn vanzelfsprekend telefonisch bereikbaar (0592-336666) en hebben hiervoor ook een specifiek mailadres aangemaakt, te weten: vries@notariskantoor.nu.