31 oktober 2023

Scriptieprijs voor Merel

Aan onze collega mr. Merel Frederiks is de VNAL-scriptieprijs 2022-2023 toegekend voor haar afstudeerscriptie over de impact van het "Didam-arrest" voor de notariële praktijk. 

Aan onze collega mr. Merel Frederiks is de VNAL-scriptieprijs 2022-2023 toegekend voor haar afstudeerscriptie over de impact van het "Didam-arrest" voor de notariële praktijk. 

Professor mr. Leon Verstappen meldde dit als volgt:

"De Vereniging van Notarissen in het voormalig Arrondissement Leeuwarden (VNAL) heeft de VNAL-scriptieprijzen van het academisch jaar 2022-2023 toegekend aan Merel Frederiks voor haar scriptie “Het Didam-arrest en de notariële zorgplicht” en aan Anouk van Veen voor haar scriptie: "Is circulariteit in de bouwsector al rond? Een verkennend onderzoek naar de inzet van het huurrecht ter facilitering van circulair bouwen en het product als dienst-model."

In totaal zijn vier scripties ingediend. De toekenning geschiedde op basis van het advies van de beoordelingscommissie die bestond uit: prof. mr. Wouter Burgerhart (voorzitter Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap), prof. mr. Leon Verstappen (voorzitter notariële sectie/Notarieel Instituut Rijksuniversiteit Groningen) en mr. Hilbrand Breuker (voorzitter VNAL).

De scriptieprijs is een initiatief van het Notarieel Instituut Rijksuniversiteit Groningen en de VNAL om notariële studenten in Groningen te stimuleren tot wetenschappelijk onderzoek en publicaties op notarieel gebied."

Vanzelfsprekend zijn wij blij voor Merel dat haar scriptie zo goed ontvangen en beoordeeld is.

Voor de belangstellenden: In het "Didam-arrest" geeft de Hoge Raad der Nederlanden aan dat een overheidslichaam bij verkoop van vastgoedbezittingen op grond van het gelijkheidsbeginsel, algemene beginsel van behoorlijk bestuur én transparantie - behoudens enkele uitzonderingen - gehouden is iedere belangstellende de gelegenheid te bieden het betreffende vastgoedobject te verwerven.

De volledige uitspraak van de Hoge Raad vindt u hier.