10 maart 2022

Verlaging (en afschaffing) 'Jubelton'

Wanneer je tussen de 18 en 40 jaar oud bent, kun je in 2022 nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning ontvangen van € 106.671. Deze schenkingsvrijstelling wordt ook wel de ‘Jubelton’ genoemd.

Wanneer je tussen de 18 en 40 jaar oud bent, kun je in 2022 nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning ontvangen van € 106.671. Deze schenkingsvrijstelling wordt ook wel de ‘Jubelton’ genoemd.

Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat het geschonken bedrag wordt besteed ten behoeve van een eigen woning, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eigen woning, voor de verbouwing van een eigen woning of voor het aflossen van een hypotheekschuld.

De jubelton is enkele jaren geleden ingevoerd met de verwachting dat jongeren het geld zouden gebruiken voor aflossing van een hypotheekschuld. In de praktijk is echter gebleken dat het geschonken geld voornamelijk wordt gebruikt om een duurdere woning te kopen. Om ongelijkheid te verminderen en een eerlijker speelveld onder starters op de woningmarkt te creëren is het kabinet, mede op verzoek van de Tweede Kamer, voornemens om de vrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen en om deze vrijstelling per 1 januari 2024 af te schaffen.

Voor een schenking van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud bestaat naast de vrijstelling voor de eigen woning en de gebruikelijke jaarlijkse vrijstelling (in 2022 € 5.677) ook een eenmalige verhoogde vrijstelling ter vrije besteding (in 2022 € 27.231). In verband met het aanpassen van de systemen van de Belastingdienst is afschaffing van de jubelton pas per 1 januari 2024 mogelijk. Als tussenstap is het kabinet van plan om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen tot het bedrag dat ouders eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud zonder nadere voorwaarden belastingvrij kunnen schenken. Ouders kunnen het bedrag van deze vrijstelling ofwel schenken voor de eigen woning ofwel ter vrije besteding. Later dit jaar zal het Wetsvoorstel Belastingplan 2023 volgen, waarin de verlaging van de vrijstelling voor de eigen woning nader wordt uitgewerkt.

Indien u een schenking met een beroep op de hoge vrijstelling voor de eigen woning overweegt, dan is het dus verstandig om die schenking nog dit kalenderjaar te laten plaatsvinden. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst. Ook wanneer u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft of nadere informatie wenst te ontvangen over de mogelijkheden voor u persoonlijk om – nu of op een later moment – een (belastingvrije) schenking te doen of te ontvangen, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder!