Historie

Het pand aan de Noordersingel 45 in Assen bestaat al meer dan 150 jaar. Sinds 1902 is ons notariskantoor hier gevestigd in hartje Assen, al die jaren op dezelfde locatie. In de loop der tijd hebben vele notarissen en ondersteunende medewerkers bijgedragen aan de ontwikkeling tot wat ons kantoor nu is: een gespecialiseerde notariële praktijk met brede en gedegen kennis en ervaring onder één dak. Sinds 2017 hebben wij een tweede vestiging in Hoogeveen. 

Ons pand aan de Noordersingel
Stap eens vrijblijvend binnen in ons pand en proef de geschiedenis. Wij waren altijd in de veronderstelling dat ons monumentale herenhuis aan de Noordersingel 45 ooit werd gebouwd als buitenverblijf voor een Haagse freule. Recent onderzoek door de Asser Historische Vereniging heeft echter uitgewezen dat deze veronderstelling niet juist is.

1840

Bouw Paleis van Justitie

De Oostersingel en Noordersingel waren rond 1870 nog gevuld met water. Aan de kant van de Noordersingel verrees in 1840 het Paleis van Justitie met daarin de Arrondissementsrechtbank en het Kantongerecht. Daarnaast lag het Huis van Bewaring. Hier en daar stonden huizen langs de singels, het gebied erachter was toen nog onbebouwd.

1870

Bouw van Noordersingel 45

In 1864 werd het laatste deel van de Noordersingelgracht tussen de Brinkstraat en de Kruisstraat gedempt. Sindsdien heette dit de Gedempte Singel. Vanaf de Oostersingel liep het Vredeveldschepad dat in 1856 verbreed werd. In 1869 of 1870 werd het pad de verbindingsweg met het nieuwe station. Daarom werd het met Belgische keien bestraat. Na de opening van het station heette de weg Stationsweg, later Stationsstraat.

In 1870 werd de Oostersingel met de Rolderstraat verbonden door de aanleg van wat nu de Javastraat heet. Uit de notulen van B en W blijkt dat dit gebied in die tijd de Duivenkamp werd genoemd. De Duivenkamp, ‘verdrentst’ tot Doevenkamp, dook in 1974 weer op in de naamgeving van de nieuwbouw tussen Javastraat en Rolderstraat.

Huis anno 1870
In 1844 kwam het echtpaar mr. Jan Oldenbandringh (geb.1818) en Catrina Petronella Johanna Huisinga (geb.1820) in Assen wonen. Oldenbandringh was toen advocaat. In 1846 werd hij benoemd tot burgemeester van Ruinen en in 1865 tot burgemeester van Hoogeveen. Hij stierf in 1869, op slechts 50-jarige leeftijd. Na zijn overlijden wilde zijn vrouw kennelijk met haar drie kinderen terug naar Assen.

Kadastrale gegevens laten zien dat mevr. Oldenbandringh opdracht gaf het pand Noordersingel 45 te bouwen. Op de kadastrale kaart uit 1873 staan de perceelnummers 3945 en 3946 met daarop het pand ingetekend. Uit het bevolkingsregister blijkt dat mevr. Oldenbandringh op 2 mei 1870 naar Assen verhuisde.

In de muur van ons pand zat lange tijd een steen met inscriptie ‘anno 1870’. Deze steen sneuvelde helaas bij het opnieuw invoegen van de voorgevel in 2004. Wat rest is enkel een foto. Ons onderzoek naar de historie van ons pand leverde helaas geen bouwtekeningen of een bouwvergunning op. Daardoor weten wij bijvoorbeeld niet wie de architect van dit pand was. Mevr. Oldenbandringh woonde niet lang op de Noordersingel. In april 1874 verhuisde ze met haar kinderen naar Almelo, waar ze in 1876 overleed.

1880

Verhuurd aan freule Henriëtte

Mevrouw Oldenbandringh probeerde na haar vertrek het pand in Assen te verhuren. Niet bekend is of het huis in 1874 gelijk weer bewoond werd. Wel is zeker dat het tot 1898 in het bezit bleef van de erven Oldenbandringh. Uit het bevolkingsregister blijkt dat jonkvrouw Henriëtte Jacoba van Andringa de Kempenaer het pand vanaf 1880 huurde.

De freule zag op 11 mei 1812 in Lemmer het levenslicht als dochter van jonkheer mr. Antoon Anne van Andringa de Kempenaer en jonkvrouw Anna Maria Catharina Alberda van Ekenstein. Vader Antoon was onder meer lid van Gedeputeerde Staten van Friesland en zat tien jaar in de Tweede Kamer. Henriëtte van Andringa woonde eerst in Groningen, maar verhuisde op 1 mei 1869 naar Assen. Ze woonde eerst op enkele adressen ‘in het Stadsbosch’, het gebied rond Beilerstraat, Van der Feltzpark en Nassaulaan.

In december 1879 stond de freule nog ingeschreven op het adres Stadsbosch 121, maar begin 1880 op Noordersingel 17, het huidige nummer 45. Ze woonde er met een gezelschapsjuffrouw en dienstbodes. Henriëtte overleed op 3 december 1897, waarna ze werd begraven bij haar moeder op de Zuiderbegraafplaats in Groningen.

Op 25 april 1898 werd haar ‘goed geconserveerde inboedel’ verkocht. De advertentie in de Provinciale Drentsche en Asser Courant laat zien dat zij heel wat achterliet. Conclusie op dit moment in de geschiedenis van het notariskantoor is dat er eind negentiende eeuw wel degelijk een freule op de Noordersingel woonde, maar dat ze het ‘buitenverblijf’ zeker niet zelf liet bouwen. Bovendien kwam Henriëtte van Andringa uit een degelijk oud Fries adellijk geslacht en heeft ze naar alle waarschijnlijkheid nooit in Den Haag gewoond.

1898

Nieuwe eigenaar

Op 4 april 1898 boden de erven Oldenbandringh een ‘groot weldoortimmerd Heerenhuis’ plus het naastgelegen onbebouwde perceel te koop aan. Niet lang daarna kocht gemeenteontvanger Willem Somer het. Hij ging er op 1 september 1898 wonen en vestigde er zijn kantoor. In een advertentie meldde het college van B en W de verhuizing. Uit deze advertentie blijkt dat dit pand voorheen huisnummer 17 had.

Als straatnaam werd in deze advertentie de Noordersingel genoemd, terwijl er in de verkoopadvertentie sprake was van de Oostersingel. Opmerkelijk, omdat de gemeente al in 1884 de straatnamen Noordersingel, Oostersingel en Javastraat officieel vaststelde.

De functie van gemeenteontvanger was een belangrijk ambt. Zijn taak was het innen van de belastingen en de overige gemeentelijke inkomsten, het doen van betalingen en het opmaken van de rekening van inkomsten en uitgaven van de gemeente. Somer bezat meer panden in Assen en was een vermogend man. Dat was niet ongewoon voor een ontvanger. Het verhaal gaat dat gemeenten in Drenthe het liefst een ontvanger benoemden die zelf over enig vermogen beschikte. De kans was dan kleiner dat de functionaris zich de middelen van de gemeente zou toe-eigenen. Somer woonde en werkte er slechts vier jaar. Hij overleed op 10 november 1902. Zijn weduwe zette het pand in 1903 te koop.

historie 000
1903

De eerste drie notarissen

Notaris Rambonnet
Kuno Lodewijk Rambonnet kocht het pand van de gemeenteontvanger. Rambonnet was op 25 december 1861 in Tiel geboren en trouwde in 1889 met Maria Anna Theodora van Everdingen. Bij Koninklijk Besluit werd hij in november 1902 benoemd tot notaris in Assen. Het echtpaar en hun vijf kinderen verhuisden op 3 februari 1903 naar Assen en betrok al snel het pand aan de Noordersingel. Rambonnet overleed na een langdurige ziekte op 15 augustus 1928. Hij werd begraven op de Zuiderbegraafplaats in Assen.

Notaris Van Halsema
De opvolger van Rambonnet werd Johan Diederik Frederik van Halsema, een op 10 augustus 1901 in Nijeveen geboren zoon van een gereformeerde predikant. Van Halsema trouwde in 1927 in Meppel met Engelina Ariana Klinkert. Het echtpaar vestigde zich in 1929 aan de Noordersingel in Assen, nadat hij hier in februari tot notaris werd benoemd. Zijn vrouw overleed op jonge leeftijd op 25 februari 1931. Zij werd begraven op de Zuiderbegraafplaats. Niet lang daarna hertrouwde Van Halsema met Bernarda Johanna Klinkert, een zus van Engelina. Van Halsema was van 1929 tot 1952 notaris in Assen en vanaf 1952 in Hilversum.

Notaris Felderhof
De derde notaris aan de Noordersingel was Hendrik Willem Felderhof, geboren op 4 september 1905 in Bussum. Hij trouwde in 1938 met Maria Geertruida Kan en was van 1952 tot 1969 notaris in Assen. Felderhof overleed op 17 december 1969 en werd net als zijn vrouw Maria begraven op de Zuiderbegraafplaats. Hendrik Felderhof was de laatste notaris die in het huis woonde en er zijn kantoor had.

De ingang van het kantoor lag tussen Noordersingel 45 en Javastraat 1. Beneden zaten twee notarisklerken en de administrateur. Wie naar de notaris wilde, moest de trap op langs de kamer van de twee kandidaat-notarissen en het piepkleine kamertje van de secretaresse. Zij opende de deur van het kantoor van de notaris voor de bezoekers. Het woonhuis was strikt gescheiden van het kantoor. Om te voorkomen dat bezoekers aan huis aanbelden, was er onder het huisnummer een bordje geplaatst met de tekst ‘Voor kantoor volgende deur’. Het bordje hangt er nog steeds en bezoekers komen nog altijd binnen via de zijdeur. Wel verlaten zij het pand nu via de monumentale voordeur.

1970

Notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus

De vierde notaris in ons pand was Gerrit Jan de Jong Posthumus. Hij werkte er van 1970 tot 1982 en richtte het pand volledig in als kantoor. Het werk van het kantoor nam in die tijd sterk toe. Daarom kwam in 1981 Gerard Tijdhof als tweede notaris het kantoor versterken. Hij werkte er tot 2003. Gerrit Jan werd in 1982 opgevolgd door Jack Daverschot die in 2009 met pensioen ging.

1993

Aankoop Javastraat 1

In verband met ruimtegebrek kochten wij in 1993 het naastliggende pand aan de Javastraat 1 erbij. Dit pand met Jugendstil-elementen dateert uit 1906. Het betreft hier de ‘huisplaats’ uit de verkoopadvertentie uit 1898. Javastraat 1 werd ontworpen door architect De Vries in opdracht van de onderwijzer Johannes de Vries. Voordat wij het pand bij ons notariskantoor aantrokken, was het vele jaren in gebruik als woonhuis en praktijk van de huisartsen Wiegman en later Roukema.

1998

Een derde notaris

In 1998 kreeg het notariskantoor er een derde notaris bij in de persoon van Jan Foppo de Jong Posthumus. Hij is de zoon van Gerrit Jan. Sindsdien heet ons notariskantoor Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus. In 2003 hebben we besloten om de naam van de notarissen niet meer te koppelen aan de naam van ons kantoor. Dit is en blijft Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus. In mei 2018 ging Jan Foppo de Jong Posthumus als laatste van de naamgevers met pensioen.

2017

Tweede kantoor in Hoogeveen

Op 1 oktober 2017 namen wij een gerenommeerd notariskantoor in Zuidoost-Drenthe over. Het betreft een notariskantoor in Hoogeveen, dat al sinds het eind van de negentiende eeuw bestaat. De laatste notarissen die dit kantoor voor ons in eigendom hadden, waren notaris Bok en notaris Westinga. Onze vestigingen in Assen en Hoogeveen hebben binnen ons notariaat een gelijkwaardige status.

Nu

heden

Ons breed gespecialiseerde kantoor telt op dit moment vier notarissen. Dit zijn sinds 2003 Arjan van Bekkum, sinds 2009 Anke Wöltgens, sinds 2017 Arjen Prins en sinds 2018 Johan de Groot.

Daarnaast werken er op kantoor kandidaat-notarissen, juristen, notarisklerken en staat daarmee een team van zo’n dertig mensen voor u klaar. Eén kantoor met twee voordeuren in Drenthe!