Lisa Schoenmakers
Jurist afdeling Familierecht

mr. L.F.M. Schoenmakers
0592-336640
Personen- en familierecht

Locatie Assen

Lisa is werkzaam op onze afdeling personen- en familierecht en houdt zich nu voornamelijk bezig met het opstellen van testamenten, levenstestamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten en het begeleiden van erfgenamen en het afwikkelen van nalatenschappen. Zij werkt hierbij vaak nauw samen met onze notarissen.