7 december 2023

mr. Esther Kortman, toegevoegd notaris

Een mooie stap voor onze collega Esther Kortman.

Een mooie stap voor onze collega Esther Kortman.

Esther is gisteren door het Gerechtshof Arnhem benoemd tot toegevoegd notaris in het protocol van notaris Arjen Prins.

Voor Esther betekent dit dat zij naast Arjen zelfstandig bevoegd is om akten te passeren. Een mooie stap dus voor haar!

 

Een toegevoegd notaris heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de 'gewone' notaris. Het enige verschil is dat de toegevoegd notaris in loondienst is en onder verantwoordelijkheid valt van de 'gewone' notaris. In Esthers geval is het zo dat zij werkt als zijnde toegevoegd aan notaris Arjen Prins.